Home Health ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಪ್ರಗತಿಗೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಪ್ರಗತಿಗೆ

0

ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಏನನ್ನು, ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಓದಿದೆವು ಎನ್ನುವುದರ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಂತ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ.
1. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭೀತಿ ಬೇಡ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
3. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು
4. ಓದುವುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿಯುವುದೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
5. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರಸೇವನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
6. ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಾಂಶ, ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಿರಬೇಕು
7. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆಡುವುದು, ಹೊರಗಿನ ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಅತಿಯಾದ ಹರಟೆ ಸಲ್ಲ.
8. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು-ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
9. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಎರೇಸರ್, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ-ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತ: ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬಾರದು.
10. ನೀರು ಹಾಗೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ)
11. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
12. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಡದೆ, ಆತಂಕಪಡದೆ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು.
13. “ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ನಿಮಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
14. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಉತ್ತರಿಸಿ. ಅನಂತರ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿರಿ. ಮೊದಲು ಆಲೋಚಿಸಿ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸಿ.
15. ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
16. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿ.
17. ದೇವರ ಧ್ಯಾನ, ಗುರುಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ-ಇವುಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
18. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಸರಳ ಅಂಶಗಳು-ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
19. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
20. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
21. ಭಾಷೆ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತ ಮೊದಲಾದುವು) ಗಣಿತ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ-ಹೀಗೆ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಿಸುವ ಶೈಲಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
22. ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
23. ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಮೂದಿಸಿ. ಅನಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿರಿ.
24. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಟ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಡಾ. ಶ್ರೀವತ್ಸ