covid-19

ಕೊರೊನಾ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಣಗಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ

ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅತೀಶೀಘ್ರವೇ ಕೊರೊನಾ ತಡೆಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಂಟ್‌ಲೈನ್‌ನ ಕೊರೊನಾವಾರಿಯರ್ಸ್, ಹಿರಿಯರು ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ…

Sidlaghatta Covid-19 Update-18/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 18/04/2021 ರಂದು 22 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ…

Sidlaghatta Covid-19 Update-17/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 17/04/2021 ರಂದು 12 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ 14 ವರ್ಷದ…

Sidlaghatta Covid-19 Update-16/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 16/04/2021 ರಂದು 13 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ 36 ವರ್ಷದ ಗಂಡಸು, 18…

Sidlaghatta Covid-19 Update-12/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 12/04/2021 ರಂದು 35 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ದೇಶದಪೇಟೆಯ 22 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆಯ…

Sidlaghatta Covid-19 Update-11/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 11/04/2021 ರಂದು 3 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಪರ್ತಿಯ 20 ವರ್ಷದ ಗಂಡಸು…

Sidlaghatta Covid-19 Update-09/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 09/04/2021 ರಂದು 11 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ 11ನೇ ಮೈಲಿಯ 17 ವರ್ಷದ…

Sidlaghatta Covid-19 Update-08/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 08/04/2021 ರಂದು 5 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರ 11ನೇ ಮೈಲಿಯ 19 ವರ್ಷದ…

Sidlaghatta Covid-19 Update-07/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 07/04/2021 ರಂದು 2 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದ 22 ವರ್ಷದ…

Sidlaghatta Covid-19 Update-06/04/2021

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 05/04/2021 ರಂದು 2 ಕೊರೊನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ 36 ವರ್ಷದ ಗಂಡಸು…

error: Content is protected !!