ತಾಳೇಗರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೆಲುಕು

ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಭೀಮ ಕವಿಯ ‘ಬಸವ ಪುರಾಣ’ ತಾಳೆಗರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಜೋಪಾನವಾಗಿದೆ.
21apr3ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಲಿಪಿಕಾರರಿಂದ ಹಲವಾರು ತಾಳೇಗರಿಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳಗನ್ನಡದ ಭೀಮ ಕವಿಯ ‘ಬಸವ ಪುರಾಣ’ ವನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಎಂ.ಎಸ್.ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಸವ ಪುರಾಣ’ದ ತಾಳೇಗರಿಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
21apr2ಬಸವಣ್ಣ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ಬಸವೇಶ, ಬಸವರಾಜ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ(ಕ್ರಿ.ಶ.1134–1196) ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಶಿವಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ.
21apr1‘ಬಸವೇಶ್ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ‘ಬಸವ ಪುರಾಣಂ’ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ ‘ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ’ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಹರ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತಾನೋ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆತ ರಚಿಸಿದ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ದ್ವಿಪದಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ‘ಬಸವ ಪುರಾಣಂ’ ಕೃತಿಯು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೋಮನಾಥ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶಿವಭಕ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು.
1369ರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಕವಿ ‘ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ’ರ ‘ಬಸವ ಪುರಾಣಂ’ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಅವರ ‘ಬಸವ ಪುರಾಣ’ ಕೃತಿಯು ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಾಳೇಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶರಣರ ಮೂಲಕ ನಾನಾ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಾಳೇಗರಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೃತಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ವೆಲ್ಚೆರು ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್.ಎಚ್.ರೋಘೇರ್ ‘ಶಿವಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ಲೆಗೆಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥನ ತೆಲುಗು ಬಸವ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅದೇ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಭೀಮ ಕವಿಯ ಬಸವ ಪುರಾಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!