ವೆಂಕಿಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಣಸಿಗುವ ವೆಂಕಿಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರನ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!